Isolatie subsidie 2018 – VIKA Isolatietechniek

Welke isolatie subsidies zijn er momenteel?

Isolatie subsidie 2018; wat wordt er beschikbaar gesteld:

– Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
– Energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties (EDS)

Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie over de isolatie subsidies 2018, met bijbehorende links naar de opgestelde regelgeving vanuit de overheid.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

De STEP-regeling richt zich op energieprestatie in de Nederlandse huursector. Kort samengevat is het een subsidieregeling die eigenaren van woningen in de verhuursector, zowel commercieel als via een woningbouwcoöperatie, in staat stelt de energieprestatie te verbeteren. De STEP subsidie komt voort uit het energieakkoord.

STEP-subsidie aanvragen via VIKA Isolatietechniek

Voor begeleiding bij de aanvraag kunt u terecht bij VIKA Isolatietechniek. De aanvraag vindt plaats via Mijn RVO en kan gedaan worden tot 1 december 2018. Een aanvullend overzicht over het uitbetalen van de subsidie, regels en subsidiehoogtes treft u aan op deze pagina. Kunnen we u van dienst zijn? Ga naar contact.

Voorwaarden STEP-subsidie

De overheid heeft aan de STEP-subsidiëringsmaatregel twee voorwaardenpakketten gekoppeld. Het betreft een pakket voor particuliere verhuurders en een pakket voor woningbouwcoöperaties.

 

Subsidie sportverenigingen (EDS, looptijd 2016 – 2020)

De EDS-subsidie wordt in 2018 vanuit de overheid in Nederland verstrekt aan sportverenigingen. De afkorting EDS staat voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties. Deze subsidiëringsmaatregel stelt verenigingen in staat om te investeren, om zo een duurzamere situatie te creëren. Voordat deze subsidie verstrekt kan worden dient hiervoor een aanvraag plaats te vinden. VIKA Isolatietechniek neemt bij het plaatsen van deze aanvragen geregeld een ondersteunende en adviserende rol in.

Voorwaarden subsidie sportverenigingen 2018

Vanuit de overheid zijn er een aantal voorwaarden opgesteld, waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden vindt u hier. Aansluitend is er een opsomming samengesteld van maatregelen die door een sportvereniging genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Bedrag Energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties  (EDS)

Er is voor wat betreft het EDS-budget goed nieuws! Dit is namelijk in 2018 verhoogd naar €8 miljoen euro, in plaats van de eerder gestelde €6 miljoen euro. Deze verhoging was noodzakelijk, aangezien de subsidie begin 2018 bijna op was. Op dit moment (maart 2018) is er €2,1 miljoen beschikbaar en zijn er al meer dan 500 aanvragen geplaatst.

 

 

 

isolatie-subsidie-2018
spouwmuurisolatie groningen drenthe friesland